Om oss

Om oss

Vi är några gubbar som har köpt Skattegården 15 i Jung där har vi skapat Hubbes garage och där kan vi leva ut vårt intresse för fordonshobbyn


Vi hoppas att detta slår väl ut och att vi kan utveckla vår ambition att göra bra fordonsträffar.

Självklart välkomnar vi märkesklubbar och andra inom fordonshobbyn att ha sin arrangemang hos oss

Bosse

Anders

Hubbe

Per-Anders


Per

Olof